Om Nätområden.se

Nätområden.se är en interaktiv karta över de svenska lokalnätens nätområden och elområden.

Kartan visar vilket elområde ett visst nätområde tillhör, och vem som äger nätet. Det går också att visa alla nätområden som ingår i ett visst elområde, eller vilka nätområden som ligger till någon del inom en kommun. Kartan är zoomingsbar.

På webplatsen används genomgående termen nätområde och det är här samma sak som nätavräkningsområde. Observera att ett nätbolags koncessionsområde, som inte visas på denna karta, kan vara uppdelat i flera nätområden.

Kartan uppdateras löpande allt eftersom nätområden förändras och bygger på nätägarnas egna uppgifter. Det kan förekomma fel och ser du tveksamheter i kartan var vänlig tag kontakt med berörda nätägare så att denne kan justera kartunderlaget. Den nätägare som förändrar kartunderlaget uppmanas att informera Svenska Kraftnät (struktur@svk.se) snarast möjligt.

Kartan är avsedd att ge en översiktig bild. Reservation för eventuella fel och brister i materialet.

Upphovsrätt

Kartan och applikationen är skapad av Svenska Kraftnät och Internaut AB. Kartan är skyddad av upphovsrätt.

Elområden

Från den första november 2011 infördes elområden på den svenska elmarknaden. Det betyder att elpriserna kan variera beroende på vilket elområde man tillhör som konsument eller producent. För mer information om elområden se Svenska Kraftnäts hemsida.

Länkar

Websidan är skapad av Internaut AB. Upphovsrätten till bakomliggande kartdata tillhör Internaut AB och får ej användas vidare utan tillstånd.

För frågor kring uppdateringar och tillgång till bakomliggande kartdata kontakta info@internaut.se